Sulkeumarakenteen muuttuminen teräksen valmistusprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Mak-37
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 67 s. + liitt. 64
Series
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Thesis advisor
Manninen, Veikko
Keywords
inclusion, sulkeuma, steel, teräs, deoxidation, deoksidaatio, aluminium oxide, alumiinioksidi, calcium treatment, kalsiumoksidi
Other note
Citation