Tuotannonohjauksen hajauttaminen ja sopeuttaminen kappaletavaratuotannon tietojärjestelmiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
92 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Hallavo, Erkki
Keywords
Other note
Citation