Tehdaskokoisen kartiojauhimen terityksen geometrian vaikutus jauhatustulokseen ja jauhatuksen taloudellisuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 66 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ryti, Niilo
Thesis advisor
Aario, Matti
Eskelinen, Eero
Keywords
Other note
Citation