Laite neutroneilla indusoiduissa ydinreaktioissa vapautuvien varattujen hiukkasten tutkimiseksi sekä eräitä mittaustuloksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74 s. + liitt. 23
Series
Description
Supervisor
Jauho, Pekka
Keywords
Other note
Citation