Giant and Colossal Magnetoresistance: Interlayer Coupling in Co/Si

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Fysiikka (laskennallinen fysiikka)
Mcode
Tfy-105
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Magnetoresistiivisyydellä tarkoitetaan ilmiöitä, joissa aineen sähkönjohtavuus muuttuu ulkoisen magneettikentän vaikutuksesta. Ilmiö on tunnettu jo pitkään, mutta viime vuosina tehdyt havainnot suurista sähkönjohtavuuden muutoksista magneettikentässä, ns. jättiläismäinen ja kolossaalinen magnetoresistanssi, ovat herättäneet kiinnostuksen uudelleen. Tässä työssä on annettu lyhyt katsaus molempiin yllä mainittuihin ilmiöihin. Myös jättiläismäiseen magnetoresistanssiin läheisesti liittyvä oskilloiva kerrosten välinen magneettinen kytkentä on esitelty. Uusista mahdollisista magnetoresistiivisistä rakenteista magneettisten aineiden ja perinteisten elektroniikan materiaalien yhdistäminen on herättänyt kiinnostusta. Tässä työssä on tutkittu kerrosten välistä magneettista kytkentää Co/Si rakenteissa. Kytkentä on laskettu käyttäen tiheysfunktionaaliteoriaa ja kytkennän on havaittu oskilloivan ferromagneettisesta antiferromagneettiseen riippuen piikerroksen paksuudesta. Oskilloinnin jaksoväli on kaksi piikerrosta. Co/Si kerrosten elektronirakenne viittaa kvanttikaivojen muodostumiseen Si kerroksissa. Elektronirakenteen kvalitatiiviset ominaisuudet on selitetty yksinkertaisen kvanttikaivomallin avulla.
Description
Supervisor
Nieminen, Risto
Thesis advisor
Ayela, Andrés
Keywords
GMR, GMR, CMR, CMR, Co, Co, Si, Si, multilayer, kerrosrakenne, interlayer coupling, magneettinen kytkentä, electronic structure, elektronirakenne
Other note
Citation