Bath-induced persistent Rabi oscillations in a qubit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-03-12
Department
Major/Subject
Engineering Physics
Mcode
SCI3056
Degree programme
Master’s Programme in Engineering Physics
Language
en
Pages
72 + 6
Series
Abstract
Decoherence is a quantum-mechanical phenomenon severely limiting quantum information processing and storage capability in quantum computers. Decoherence refers to mechanisms that cause transfer of information from a quantum system to its bath. Typically, in theoretical and experimental considerations of different systems containing superconducting qubits, the coupling strength between a qubit and its bath has been assumed to be constant in time. In this case, many standard results in the dynamics of two-level systems follow. For example, due to decoherence, driven Rabi oscillations in a qubit have a characteristic decay time. In addition, the oscillations may take place at any phase. However, by considering time-dependent coupling to the bath, these phenomena may be absent. In this thesis, we demonstrate with numerical simulations of a time-dependent Lindblad master equation persistent Rabi oscillations in a qubit driven by a coherent drive tone. The persistent Rabi oscillations are induced by modulating the coupling of the qubit to the bath with a sinusoidal temporal shape. We observe that the temporal modulation enforces a limit cycle on the evolution of the dressed qubit state with a fixed phase relative to the phase of the sinusoidal modulation regardless of the initial state of the system. Through a synchronization-like phenomenon, the frequency of the Rabi oscillation adapts to match the frequency of the modulation. We determine the effect of different system parameters on the limit cycle and study how the amplitude of the persistent oscillation depends on the coupling modulation parameters. We also observe a similar effect in the freely evolving qubit precession. In addition, the qubit acts as a non-linear mixer, resulting in different linear combinations of the original modulation waveform appearing in the bath-induced Rabi oscillations. We also introduce a design for a physical system where our simulations can be verified experimentally.

Dekoherenssi on kvanttimekaaninen ilmiö, joka rajoittaa kvantti-informaation prosessointia ja säilöntää kvanttitietokoneissa. Dekoherenssi viittaa mekanismeihin, jotka aiheuttavat tiedon siirtymistä suljetusta kvanttisysteemistä kylpyyn. Kubitteja sisältävien systeemien tarkastelu on perinteisesti rajoittunut tapauksiin, joissa kytkentä kvanttibitin ja kylvyn välillä on ajassa vakio. Näissä tapauksissa useat hyvintunnetut tulokset kaksitasosysteemien dynamiikassa seuraavat. Dekoherenssin takia kubitin Rabi-oskillaatiolla on efektiivinen elinaika. Lisäksi Rabi-oskillaatiolla voi olla mikä vaihe tahansa. Tarkasteltaessa ajasta riippuvaa kytkentää kubitin ja kylvyn välillä nämä ilmiöt eivät kuitenkaan välttämättä esiinny. Tässä diplomityössä osoitamme aikariippuvan Lindbladin mestariyhtälöllä tehtyjen numeeristen simulaatioiden avulla, että aikariippuva kytkentä kubitin ja kylvyn välillä johtaa pysyviin Rabi-oskillaatioihin kubitissa. Havaitsemme, että aikamodulaatio kytkennässä pakottaa kubitin tilan kehityksen tietylle suljetulle radalle kubitin tila-avaruudessa. Tämän oskillaation vaihe määräytyy aikamoduloidun kytkennän mukaan riippumatta kubitin alkuperäisestä tilasta. Synkronisoinnin kaltaisen ilmiön vuoksi myös pysyvien oskillaatioiden taajuus muuttuu vastaamaan kytkennän modulaation taajuutta. Määritämme työssä myös eri ajon ja kytkennän parametrien vaikutuksen pysyvien oskillaatioden muotoon ja amplitudiin. Lisäksi havaitsemme samankaltaisen ilmiön kubitin vapaassa aika-kehityksessä tapahtuvassa kubitin oskillaatiossa. Kubitti toimii myös periaatteessa epä-lineaarisena mikserinä, minkä vuoksi pysyvissä Rabi-oskillaatioissa esiintyy komponentteja modulaatiotaajuuden monikertojen kohdalla. Työssä esittelemme myös laitteiston simulaatioiden kokeellista toistamista varten.
Description
Supervisor
Kaivola, Matti
Thesis advisor
Möttönen, Mikko
Goetz, Jan
Keywords
superconducting qubit, Rabi oscillation, bath coupling, temporal modulation, dressed state, synchronization
Other note
Citation