OLAP-kuutioiden käyttö yrityksen liiketoimintatiedon hallinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2009
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Menestyvällä yrityksellä on tietoa, osaamista ja ennen kaikkea luovaa tietopääomaa. Jotta yritys voisi luoda tulevaisuudenkuviaan, on sen tunnettava toimintaympäristönsä ja tunnistettava siinä tapahtuvia muutoksia. Tietoa yrityksessä on valtavia määriä, mutta harvoin se on sellaisessa muodossa, että sitä voitaisiin käyttää tehokkaasti hyväksi toiminnassa ja päätöksenteon tukena. Ratkaisuksi näihin ongelmiin on kehitetty tietovarastointi, jonka avulla voidaan käsitellä suuriakin tietomääriä erillään operatiivisista järjestelmistä. Tietovarastoinnin osana on OLAP-teknologia, jonka tarkoituksena on tarjota käyttäjälle moniulotteinen näkymä tietovarastossa oleviin tietoihin sekä tehokkaat työkalut tietojen jalostamiseen. Yritys, jossa tämä työ tehtiin, oli juuri ottamassa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmää (ERP). Tietovaraston rakentamisen käynnistämisellä haluttiin saada ERP-järjestelmästä täysi hyöty irti. Päämääränä oli saada aikaan ympäristö, joka sisältää työkalut erilaisten syy-seuraus - suhteiden analysointiin. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, miten OLAP-kuutioiden käyttö raportoimiin pohjana nopeuttaa raporttien saantia ja saadaanko sen avulla joustoa erilaisten raporttien tuottamiseen muuttuvassa ympäristössä. Tämän diplomityön kokeellisessa osuudessa tehtiin tietovarastoratkaisu, jossa oleellisena osana oli OLAP-kuutiot. Tietovarasto koostui pienistä alitietovarastoista. Alitietovarastot tässä ratkaisussa sisältävät sekä relaatiotauluja että OLAP-kuutioita. Tavoitteisiin päästiin ainakin osittain, ja työ jatkuu, mikä on näyttö onnistumisesta. Tietovaraston pelkkä olemassaolo ei yksin johda mihinkään, vaan organisaation ymmärrystä pitää kehittää systemaattisesti. Näin yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja innovatiivisuutta investoimalla liiketoimintatiedon hallintaan.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Ylä-Anttila, Juha
Keywords
OLAP, OLAP, data warehousing, tietovarastointi, knowledge management, tietojohtaminen, business intelligence, liiketoimintatiedon hallinta, BI, BI, OLAP cube, tietokuutiot
Other note
Citation