Merkillisiä järjestelmiä - Huomioita kirjainjärjestelmistä ja kirjainmuotoilusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Lappalainen
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Merkillisiä järjestelmiä: Huomioita kirjoitusjärjestelmistä ja kirjainmuotoilusta on kartoittava tutkielma, jonka päämääränä on jäsennelty käsitys monimerkistöllisen kirjaintyypin suunnitteluun liittyvistä aiheista. Tutkielman oheessa on valmistunut myös kirjainperhe Hedvig, jonka tarkoituksena on heijastella joitakin tutkielmassa esitettyjä ajatuksia kolmen kirjoitusmerkistönsä kautta. Tutkielmani on kolmiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee nykyisin käytössä olevia kirjoitusjärjestelmiä niiden historian ja typografisten piirteiden kautta. Toinen osa keskittyy etsimään kirjoitusjärjestelmien typografisia yhtäläisyyksi, sekä pohtimaan, mikä on kirjoitusmerkki ja miten se toimii yhdessä muiden merkkien kanssa kirjaintyypissä. Kolmas osa tutkielmaani on kuvaus kirjaintyyppi Hedvigin suunnittelusta. Johtopäätöksissä kerään yhteen oppimaani ja lopulta esittelen kirjainperhe Hedvigin.

About writing systems and type design is a research based thesis about different writing systems of the world and about designing a multilingual typeface. It sets out to gather and organise information about contemporary writing systems and type design. The by product of the thesis is Hedvig, a multilingual typeface for setting latin, cyrillic and greek scripts. The purpose of this typeface is to reflect some of the topics discussed in the thesis. The thesis is written in three parts. First part is a summary about the history and typographical characteristics of contemporary writing systems. The second part addresses the typographical similarities in different writing systems and the essence of a character, both as a singular sign and a part of a larger group of writing signs. The third part is a description of the design process of Hedvig. In conclusion part I gather what I have learnt and present the Hedvig typeface.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
kirjainmuotoilu, kirjoitusjärjestelmä, aakkosto, typografia
Other note
Citation