Tähtitornin uudelleenkäyttöönoton suunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Mcode
M3006
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja esitellä mahdollisia käyttötarkoituksia Otaniemessä Aalto-yliopiston tiloissa sijaitsevalle tähtitornille. Tähtitorni on poistunut vakituisesta käytöstä 1970-luvulla, kun tähtitieteen opettamisen tarve väheni GPS-paikannuksen korvattua tähtipaikannuksen pääasiallisena sijainnin määrityskeinona. Nyt tähtitornia ollaan professori Henrik Haggrénin toimesta ottamassa uudelleen käyttöön. Tehtävien ehdotusten perusteiksi työssä on esitelty tieteen yleistajuistamisen ja popularisoinnin periaatteita, tutkittavan tähtitornin nykytila, muita tähtitorneja, LUMA-keskus sekä tähtitornilla aikoi-naan tehdyn tähtipaikannuksen periaatteet. Työn tuloksina on esitelty erilaisia käyttötarkoituksia, joihin tähtitorni voisi tulevaisuudessa soveltua. Tutkimuksen on tarkoitus toimia lähtökohtana tähtitorniprojektin jatkamiselle ja tuleville aiheeseen liittyville tutkimuksille.

The aim of this master’s thesis is to research and present possible uses for an observatory located at Aalto university premises in Otaniemi. The observatory was decommissioned at 1970’s when GPS replaced celestial navigation as the most important positioning method. The observatory is currently being reutilized and the project is coordinated by professor Henrik Haggrén. To support suggestions presented in the results this thesis explains basics of science popularization, introduces the present state of the observatory in question, gives examples of other observatories, Introduces LUMA center and presents the fundamentals of celestial positioning that the observatory was originally used for. The results present suggestions for uses that could be utilized in the observatory in the future. This thesis is meant to be used as a basis for continuing the project and as groundwork for future research on this subject.
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Vermeer, Martin
Keywords
tähtitorni, tieteen yleistajuistaminen, tieteen popularisointi, tähtipaikannus
Other note
Citation