Development of asynchronous motor design and sales support software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Mälkönen, Jouni
Keywords
sales support software, myynnin tukiohjelmistot, softare maintenance, ohjelmistojen ylläpito, prototyping, prototyypitys, software usability, ohjelmistojen käytettävyys, software reuse, ohjelmistojen uudelleenkäyttö, user interfaces, käyttöliittymät
Other note
Citation