IR-kuivattimien hyötysuhteen parantamismahdollisuudet käytössä olevissa päällystetyn paperin tuotantoyksiköissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Lämpötekniikka ja koneoppi
Mcode
Ene-39
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 68 + liitt. (+1)
Series
Description
Supervisor
Lampinen, Markku
Thesis advisor
Ojala, Kari
Keywords
Other note
Citation