Vieraat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
45
Series
Abstract
Teoskokonaisuudessani Vieraat tutustun valokuvan ja kerronnan keinoin sisälläni majailevaan muukalaiseen. Lähestyn sitä kokemuksellisesta lähtökohdasta. Toimin tutkimuksessa yhtä aikaa sivullisena kuin subjektinakin, liukuen yleismaailmalliselta ja analyyttiselta tasolta syvälle pinnan alle ja siellä piileviin kokemuksiin ja tunnelmiin. Vieraat koostuu 12 valokuvan sarjasta ja yhdestä kertomuksesta. Valokuvien kolme naista toimivat heijastuksina omalle vieraudentunteelleni. Kertomuksessa fiktiivinen ajattelija hän vaeltaa vailla määränpäätä niin ajatuksissaan kuin elämässäkin. Pyrin teoksella visualisoimaan ja avaamaan omaa juurettomuuden tunnettani asuessani vieraassa ympäristössä etäällä synnyinseudustani ja omasta perheestäni. Teoksen tarkoitus on haastaa katsoja tai lukija tunnustamaan ja näkemään oma vierautensa; muukalaisen elämä meissä jokaisessa. Haluan painottaa vieraudentunnetta kokemuksena ja käynnistää katsojassa mahdollisen pohdinnallisen prosessin, joka kulkee objektiivisen tiedon sijaan katsojan itsensä kautta.
Description
Supervisor
Salo, Merja
Thesis advisor
Hippeläinen, Tuovi
Keywords
valokuvaus, muukalaisuus, toiseus, Julia Kristeva, photography, strange, otherness, Julia Kristeva, fotografi, främlinghet, annanhet, Julia Kristeva
Other note
Parts
  • Teossarjan valokuvat ovat kooltaan 60x70 cm - 60x100 cm. Pidän teoskokonaisuudesta näyttelyn, joka tulee olemaan esillä Lasipalatsin Galleriassa nykyisessä asuinkaupungissani Helsingissä ja Päätalo-keskuksen näyttelytilassa synnyinkunnassani Taivalkoskella. Näyttelyt ovat esillä yhtä aikaa elokuussa 2013.
Citation