Integraatiotoimintojen testaus- ja tuotantoonsiirtoprosessien kehitys ja jalkautus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 66 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Tässä diplomityössä määritellään ja esitellään tuotantoonsiirtoprosessit käsittäen testaus- sekä tuotantoonasennusvaiheiden prosessit integraatiotoiminnoista vastaavan organisaation tarpeisiin. Viitekehyksenä käytetään IT Infrastructure Libary:n (ITIL) tarjoamia parhaita käytäntöjä sekä Integration Competency Center (ICC) -mallin roolitusta. Ratkaisussa määritellyt prosessit kuuluvat ITIL-kirjaston palvelutransitio -vaiheeseen. Kehitystyön tuloksia pyritään mittaamaan kyselytutkimuksien ja havainnoinnin kautta. Lisäksi tuloksia mitataan IT Service Capability Maturity Model (IT Service CMM) kypsyysmallin sekä ICC-organisaation tasomäärityksiä käyttämällä. Prosessien kehittäminen sisältää totuttujen toimintamallien ja vuorovaikutussuhteiden muokkaamista tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi. Näin olleen muutosvastarinta on keskeinen haaste, joka tulee erityisesti ottaa huomioon. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että käytetyillä mittareilla mitattuna on havaittavissa määrätietoisen prosessien kehittämistyön positiiviset vaikutukset integraatiotoiminnassa.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Nurmilaakso, Juha-Miikka
Keywords
process development, ITIL, integration, ICC, prosessien kehittäminen, integraatio
Other note
Citation