Suojaväri

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Suojaväri on tutkielma kuvataiteilijuuden tulkinnanvaraisuudesta, ongelmakohdista sekä ammattilaisuuteen vaadittavista riiteistä ja arvoporrastuksista. Mistä uskottavuus taiteen kentillä syntyy? Millaisia ovat kuvataiteilijaksi kouluttautuneen todelliset toiminnan mahdollisuudet ja muodot? Kenen tarpeisiin koulutettujen kuvataiteilijoiden oletetaan tulevaisuudessa vastaavan? Pyrkimyksenäni on ollut poimia ja tuottaa hiljaista tietoa niistä oletuksista ja asenteista, joiden varassa taiteen kentillä ja niiden laitamilla usein joudutaan toimimaan, etenkin silloin kun toimija tai toiminta vasta rakentavat uskottavuuttaan. Lainattuina teorioina olen käyttänyt Pierre Bourdieun kenttäteoriaa ja tilastollisena pohjana Sari Karttusen tutkimuksia Suomen kuvataiteen kentästä ja kuvataiteilijan asemasta. Turha viittaaminen on tarkoituksella minimoitu. Kuvataiteilijan koulutuksen saaneena olen itsekin osa tutkimusta. Tämä osallisuus sekä läheisten lajitovereiden seuranta ja keskustelut heidän kanssaan toimivat pääasiallisina lähteinäni
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Keywords
ammattikuvataiteilija, kuvataiteilijan asema, kuvataiteilijan hyötykättö, taiteen kenttä, taiteen työksi määrittely
Parts
  • Käsin sidottu, niukasti kuvitettu kirja, sivumäärä 128.
Citation