Kerava Library

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuuri I
Mcode
A-60
Degree programme
Language
fi
Pages
12
Series
Abstract
Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui Keravan kaupunginkirjaston yleiseen suunnittelukilpailuun. Kilpailun jälkeen ehdotusta on kehitetty edelleen. Kilpailutehtävänä oli löytää ratkaisu Helsingistä 30 km:n päässä sijaitsevan, 30 000 asukkaan tasaisesti kasvavan Keravan kaupunginkirjastoksi. Tehtävässä oli kaksi erityisen haasteellista tekijää: Yhtäältä rakennuspaikka ja sen kehitysnäkymät olivat hyvät, mutta ympäristörakenne oli sangen jäsentymätön ja rauhaton. Toisaalta kirjastojen, kuten monien muidenkin julkisten palvelujen paradigma on muuttumassa ja muutos on nopeaa. Ratkaisun lähtökohtana on kirjaston identiteetti, sen edustamat arvot ja niistä tehty tulkinta. Keskeisiä teemoja ovat pysyvyys, kiireettömyys ja arkipäivän arvokkuus. Ympäristössään kirjastorakennus voi toimia vähäeleisenä, rauhoittavana ja kokoavana elementtinä. Se eheyttää kaupunkikuvaa liittymällä samanaikaisesti neljään eriluonteiseen alueeseen ja liittämällä samalla nämä alueet kiinteämmin toisiinsa. Kirjastolaitoksen nopean muutoksen asettamiin vaatimuksiin on vastattu yksinkertaisuudella ja järjestelmällisyydellä: muun muassa luomalla riittävän suuria yhtenäisiä tiloja, selkeä liikennejärjestelmä ja luonteva tilahierarkia. Rakennuksen hyötyala on 3 900 m2 bruttoala on 4 900 m2 ja tilavuus on 27 500 m3
Description
Supervisor
Paavilainen, Simo
Keywords
Other note
Citation