Kokeellisesti tutkittava Suomen kolmen maatalousseuran alueelta hankitun villan pääosan ja alusvillojen pituuksien ja -määrien suhdetta ja erikoisesti selvitettävä perusvillan ja alusvillan hienoussuhteet ja verrattava näitä jonkin ulkomaisen villan vastaaviin ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1941
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
20 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Simola, Emil J.
Keywords
Other note
Citation