Pääsuunnittelijan osallistuminen korjauskohteen hankesuunnitteluun - Kuntotutkimuksen johtopäätökset ja korjaustavan valinta (11. Pääsuunnittelija–koulutusohjelma)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
28
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 10/2012
Abstract
Tutkielmatyön tavoitteena on ollut tarkastella pätevän pääsuunnittelutaitoisen toimijan mahdollisuutta toimia aktiivisena osapuolena korjausrakennushankkeessa valmistelu- ja hankesuunnitteluvaiheessa ennen varsinaisen toteutukseen tähtäävän luonnos- ja rakennussuunnitteluvaiheen alkamista. Tässä tutkielmatyössä tehtävästä käytetään nimeä hankesuunnitteluvaiheen pääsuunnittelija. Korjausrakentamishankkeella tarkoitetaan tässä tutkielmatyössä laajuudeltaan esimerkiksi eri-ikäisten asuinkerrostalojen julkisivuun, yhteistiloihin tai linjasaneerauksiin ja asuinhuoneistoihin liittyviä korjaus- ja muutostöitä. Hankesuunnitteluprosessia tarkastellaan ensisijaisesti rakennussuunnittelun näkökulmasta; kohderakennuksissa edellytetään luonnollisesti eri erityissuunnittelualojen kuntotutkimuksia ja hankesuunnitelmia alan asiantuntijoiden tekeminä. Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja tulisi vertailla kiinteistön omistajan ja käyttäjän tarpeiden lisäksi kohderakennuksen lähtötilanteen teknisen kunnon, korjaushistorian, viranomaisvaatimusten ja -määräysten sekä arkkitehtuurin ja kaupunkikuvallisten arvojen perusteella. Korjausrakentamisessa toimivan pääsuunnittelija-arkkitehdin näkökulmasta päätöksenteon pohjaksi tarvitaan laajempaa näkemystä, kuin teknistaloudelliset johtopäätökset kuntotutkimusraporttien yhteenveto-osioissa, vaikka näiden merkitys korjaustavan valinnassa on suuri. Tutkielmatyö on toteutettu tutustumalla kirjalliseen ja julkaisemattomaan lähdeaineistoon, kokeneen kuntotutkija –korjaussuunnittelijan haastatteluun sekä tekijän omaan kokemukseen korjausrakentamiskohteiden pää- ja arkkitehtisuunnittelijana. Tutkielmatyön loppuun on lisätty pääsuunnittelun tehtäväluettelon 2010 luonnoksen tarveselvitystä ja hankesuunnittelua käsitteleviin kohtiin A-B perustuva muistilista korjausrakennushankkeen pääsuunnittelijan tehtävistä eri vaiheissa
Description
Keywords
pääsuunnittelija, korjausrakennushankkeet, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu
Other note
Citation