Francis-turbiinin hyötysuhteen määrääminen ominaiskierrosluvun funktiona ja kaksoisturbiinin konstruoiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 201, 36 s. )
Series
Description
Supervisor
Ahlfors, K. A.
Keywords
Other note
Citation