Maidon vakiointijärjestelmän suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Säätötekniikka
Mcode
1.74
Degree programme
Language
fi
Pages
80+27
Series
Description
Supervisor
Kortela, Urpo
Thesis advisor
Soininen, Lauri
Keywords
Other note
Citation