GSM service evolution towards Universal Mobile Communications System

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
82
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on tutkia GSM:n evoluutiomahdollisuuksia kohti UMTS:ää (Universal Mobile Telecommunications System) palveluiden kannalta. Tutkimus lähtee erilaisista tarpeista kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmälle ja esittelee UMTS:n palveluvaatimukset. Evoluutiotarpeita on analysoitu tarkemmin eri osa-alueilla ja muutamia GSM-kehityshankkeita on arvioitu vertaamalla niitä UMTS:n palvelu ja -evoluutiovaatimuksiin. UMTS tulee toimimaan monipuolisessa palveluympäristössä. Palvelunohjaus ja saumaton palveluntarjonta muodostavat tulevaisuudessa entistä tärkeämmän kokonaisuuden. Myös GSM-palveluita tullaan käyttämään rinnakkain UMTS:n kanssa, ja työssä tutkitaan niiden liittämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Yhdentymisellä informaatioteknologian, etenkin Internetin, kanssa tulee olemaan merkittävä vaikutus evoluutioon, ja siksi GSM-kehityshankkeista GPRS (General Packet Radio Service) on erityisen tärkeä. UMTS-runkoverkko tulee todennäköisesti ensimmäisessä vaiheessa perustumaan suoraan GPRS:ään. Tässä työssä on tunnistettu tärkeimpiä GSM-evoluution osa-alueita, jotka eivät vielä täytä UMTS:n tavoitteita. Nykyinen GSM-evoluutio ei tue reaaliaikaisia multimediasovelluksia eikä tarjoa perinteisen televiestinnän ja informaatioteknologian perusteellista integrointia. Työssä on ehdotettu myös joitain mahdollisuuksia kehittää GSM-järjestelmää, ja etenkin GPRS-verkkoa, pidemmälle kohti UMTS:ää. Työn yhteenvedoksi on esitetty evoluution ennustettu aikataulu ja mahdolliset kehityksen epäjatkuvuuskohdat. Evoluutiopolku mahdollistaa useita palveluita, ja kolme skenaariota on muodostettu kuvaamaan operaattorin vaihtoehtoja toteuttaa niitä riippuen markkinatilanteesta ja lainsäädännöstä.
Description
Supervisor
Laakso, Timo
Thesis advisor
Hattula, Jussi
Keywords
UMTS, GPRS, GSM, evolution, IMT-2000, service, mobile multimedia, evoluutio, palvelu, multimedia
Other note
Citation