Louheatar – museorakennus myyttisenä matkana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan Suomen Kansallismuseon lisärakennuksen lähtökohtia ja ehdotetaan uudeksi museoksi Louheatarta. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii myytin ja museon käsitteet, joiden myötä museorakennus ja museon suunnitteluprosessi ymmärretään myyttisenä matkana. Myytit ymmärretään tutkielmassa filosofi Roland Barthesin tapaan ideologioina eli luonnollistuneena historiana. Suunnitteluprosessissa ammennetaan tietoa nykyisen Kansallismuseon vanhoista, Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen tekemistä piirustuksista, historiallisista kuvista ja nykyisestä miljööstä. Samoin myyttiseen matkaan vaikuttaa nyky-yhteiskunnan konteksti, kuten arvot ja säädökset maankäytöstä ja rakennussuojelusta. Teoreettisen viitekehyksen mukaan Louheatar on ymmärrettävä tästä aineistosta syntyneenä myyttisenä matkana, historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin luonnollistumana. Se on taittumista sisäänpäin. Louheattaren tilat ottavat kantaa suomalaiseen kansallismyyttiin, jossa taivaallinen valo lankeaa vuoren sisään: uuden museon näyttelytilat sijaitsevat kalliota vasten, ja ylävalo laskeutuu niihin Kansallismuseon puutarhasta. Louheattaren näkymät osoittavat katseen historiaan ja nykyisyyteen, itseensä ja yhteiskuntaan – näkymät ymmärretään siten hetkellisyyden metaforina. Lisäksi Louheattaressa luodaan uusi tulkinta nykyisen Kansallismuseon julkisivusta, jolloin uusi ja vanha luovat yhdessä materiaalistuneen kertomuksen. Tutkielman päätelmänä tarjotaan mahdollisuutta ymmärtää arkkitehtuurin ontologiaa ideologioiden ja myyttien näkökulmasta.

In the thesis, the potential of a new Finnish National Museum is studied. An annex called Louheatar, the Mistress of the North, is suggested. As a theoretical framework, concepts of myth and museum are proposed, and thus, the museum building and the process of designing a museum is understood as a mythical voyage. Myths are understood, according to the French philosopher Roland Barthes, as ideologies and as histories that has become natural and dominant. As research material, old drawings of the Finnish National Museum by architects Gesellius, Lindgren and Saarinen are used, as well as historical and contemporary photographs of the museum settings. In addition, the context of the current society with its values, laws and statutes of land use and architectural conservation, has an effect on the mythical voyage. Within this theoretical framework the New Finnish National Museum Louheatar is identified as a mythical journey arised from the research material and molded by the historical and the societal context. In the architecture of the New National Museum, a novel interpretation of the facade of the old building is generated, creating a materialized narrative of the history. The views from Louheatar point both to the past and to the present, as well as to oneself and to the surroundings – thus, the views are comprehended as metaphors of momentariness. The spaces of the New Museum then, relate to the national epic of Finland called Kalevala, where a divine light falls inside the rock – the exhibition spaces of the new building are placed next to the Finnish granite, and the light comes through the garden. As a conclusion, a new understanding of the ontology of architecture through the concepts of myth and ideology is suggested.
Description
Supervisor
Ahlava, Antti
Thesis advisor
Ahlava, Antti
Keywords
rakennussuunnittelu, museoarkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, rakennussuojelu, arkkitehtuurin teoria, Kansallismuseo
Other note
Citation