Hajautetun tärinänvalvontajärjestelmän tietokoneohjauksen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
01.66
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
condition motitoring, vibration measurements, predictive maintenance, distributed measuring systems
Other note
Citation