The electronics of a multi-coloured low location lighting system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
51
Series
Abstract
Poistumisreittivalaistus auttaa ihmisiä löytämään tien turvaan hätätilanteissa. Käyttämällä aktiivista järjestelmää voidaan ihmiset ohjata tilanteesta riippuen eri suuntiin. MILS® -nimisen aktiivisen poistumisreittivalaistus- ja opastusjärjestelmän keskeinen komponentti on joustava, lattialle asennettava opastava valonauha. Se hyödyntää valodiodeja (LED) osoittamaan turvallisimman poistumissuunnan. Poistumisreittivalaistuksen lisäksi valonauhaa voidaan hyödyntää logistiikkasovelluksissa ihmisten opastamiseen. Uuteen, logistiikkasovelluksiin tähdättyyn valo-opastenauhaan suunniteltiin elektroniikka ja nauhalta tehtiin prototyyppi. Suunnitellussa valo-opastenauhassa on yksittäin ohjattavat moniväriset valo-diodit (LED) viallisten diodien tunnistuksella varustettuna. Nauhaa ohjataan koko nauhan läpi kulkevan väylän kautta. Ohjausväylän kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa tulevaisuudessa antureiden liittämisen valo-opastenauhaan. Työssä esitetään järjestelmän rakenne, jonka jälkeen käsitellään tehonsyötön häviö- ja häiriökysymyksiä. Tiedonsiirtoväylien ja keskeisten sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien seikkojen tarkastelun jälkeen kuvataan laitteen suunnittelu. Suunnittelun kuluessa tehonsyöttöjohtojen ja ohjausväylän ominaisimpedanssit määritettiin simuloimalla APLAC-ohjelmistolla. Jännitehäviöt tehonsyötössä ja signaalien vaimeneminen ohjausväylän johtimissa laskettiin. Valo-opastenauhan prototyyppi kasattiin joustavasta painetusta piiristä (FPC) muodostetuista pätkistä, lopputuotteen valmistusprosessin ollessa jatkuva kelalta kelalle. Prototyypin toiminta varmennettiin mittauksilla.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Papshev, Andrei
Keywords
escape route lighting, poistumisreittivalaistus, control bus, ohjausväylä, EIA/TIA-485, EIA/TIA-485
Other note
Citation