Hienojakoisen mineraalin suodatuksessa käytettävät väliaineet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT300
Degree programme
Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma (MTE)
Language
fi
Pages
24 s.
Series
Description
Supervisor
Forsén, Olof
Thesis advisor
Oja, Marja
Keywords
mikrosuodatus, väliaine, kankaat, membraanit, likaantuminen
Other note
Citation