Puhelunvälittäjän informaatiojärjestelmä DIXIvaihteessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1987
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
Tkl-38
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Thesis advisor
Kilkki, Kalevi
Keywords
PABX, puhelunvälittäjä, informaatiojärjestelmä
Other note
Citation