Loviisan ydinvoimalaitoksen hätäsähkön tuottamisen strategia käyttölupia jatkettaessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-17
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköiden hätädieselgeneraattorijärjestelmien käyttöiän jatkamisen mahdollistavia vaihtoehtoja, mikäli laitosyksiköiden käyttölupia jatkettaisiin nykyisten käyttölupien päättymisen jälkeen vielä 10 tai 20 vuoden ajan. Tutkimus toteutettiin perehtymällä ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelua ja erityisesti sähköjärjestelmiä koskeviin kansallisiin suunnitteluvaatimuksiin sekä Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköiden nykyisiin sähkö- ja hätädieselgeneraattorijärjestelmiin. Tehdyn tutkimuksen perusteella muodostettiin neljä periaatteellista vaihtoehtoa laitosyksiköiden nykyisten hätädieselgeneraattorijärjestelmien käyttöiän jatkamiseksi. Vaihtoehdoista arvioitiin niiden teknistä toteutettavuutta sekä niillä saavutettavia hyötyjä ja mahdollisesti esiintyviä haasteita. Lisäksi muodostettiin vaihtoehtojen alustavat toteutusaikataulut ja alustavat kustannusarviot. Työssä esitetään myös joitakin suosituksia vaihtoehtojen jatkokäsittelyä varten sekä huomioon otettavia asioita soveltuvimman vaihtoehdon valitsemiseksi ja mahdollisesti aloitettavassa hankkeessa onnistumiseksi.

The purpose of this thesis is to provide potential options for the lifetime extension of the emergency diesel generator systems of the Loviisa nuclear power plant units, in case the current operating licenses would be extended for 10 or 20 years. The study was carried out by studying the national safety requirements concerning the design of a nuclear power plants, the specific requirements for electrical systems, and the existing electrical and emergency diesel generator systems of the Loviisa nuclear power plant units. Based on this study four basic options were identified for the lifetime extension of the emergency diesel generator systems. These options were evaluated for their technical feasibility, the benefits to be achieved and the potential challenges they might provide. Preliminary implementation schedules and preliminary costs of these options were also estimated. In addition, some recommendations for further processing of these options and preliminary criteria for the selection of the most feasible option are given. Some issues to be considered in the project to be possible initiated are also discussed.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Kanerva, Ari
Keywords
ydinvoimalaitos, sähköjärjestelmät, hätädieselgeneraattori, käyttöiän jatkaminen
Other note
Citation