Ravinteiden kierto matalassa eutrofisessa järvessä - sovelluskohteena Vihdin Enäjärvi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Vesitalous
Mcode
07.25
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 155 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Hooli, Jussi
Thesis advisor
Seppänen, Harri
Keywords
Other note
Citation