Irti gridistä! Baltic Circle 2015

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni pohdin, onko visuaalinen identiteetti mahdollista suunnitella ilman suunnittelutyötä ohjaavia “sääntöjä” — graafista ohjeistoa, ennakkosuunnitelmaa tai ilmeluonnosta. Aineistonani on nykyteatterifestivaali Baltic Circlen vuoden 2015 visuaalinen identiteetti, jota peilaan modernismin klassikoita vasten. Esitän oman luentani siitä, miten Baltic Circle 2015 -identiteetti asettuu osaltaan haastamaan sitä sääntöjen ja rajoitusten diskurssia, joka on jäänyt modernismin perintönä elämään nykymuotoilunkin kentälle ja pitkälti hallitsee edelleen alamme ammatillista “arkijärkeä”.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
identiteetti, modernismi, postmodernismi, gridi, kokeellinen suunnittelu, kriittinen suunnittelu, metaidentiteetti
Other note
Citation