Coordinating a networked process in a turbulent environment - A case study in aviation industry

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJaatinen, Miia
dc.contributor.authorOllila, Anna
dc.contributor.departmentInformaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSmeds, Riitta
dc.date.accessioned2020-12-05T14:38:21Z
dc.date.available2020-12-05T14:38:21Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractNykyisin organisaatiot pyrkivät tuottamaan arvoa asiakkailleen ja vastaamaan muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteisiin verkottumalla. Tämä verkottuminen aiheuttaa koordinointiongelmia verkon jäsenten välille. Tämän diplomityön tarkoitus on soveltaa koordinoinnin teorioita kontekstiin, jossa verkottunut liiketoimintaprosessi toimii turbulentissa ympäristössä. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty prosessinkehitysprojektista, josta osa toteutettiin SimLabTM-prosessinkehitysmenetelmän avulla. Tutkimus on osallistava toimintatutkimus, jossa käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Aiemman teorian perusteella muodostetaan teoriakehys, jota testataan ja kehitetään empiirisen tutkimuksen perusteella. Teoriakehys kuvailee koordinoinnin haasteita ja ratkaisuja, joita verkottunut liiketoimintaprosessi kohtaa dynaamisessa ympäristössä. Verkottuneen prosessin koordinoinnin haasteet voidaan luokitella prosessin työnkulku-, informaatio-, päätös- ja toimijarakenteesta johtuviin haasteisiin. Tärkein koordinoinnin keino on prosessin omistavan yksikön perustaminen, mitä voidaan pitää lateraalisena koordinointina. Myös muita koordinoinnin keinoja tarvitaan. Tämä tutkimus on koordinoinnin ja teorioiden soveltamista uuteen kontekstiin. Se täsmentää koordinoinnin haasteita ja ratkaisuja tässä kontekstissa.fi
dc.format.extent86
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96644
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555478
dc.language.isoenen
dc.programmeInformaatioverkostojen tutkinto-ohjelmafi
dc.programme.majorTelecommunications managementfi
dc.programme.mcodeT-124fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordcoordinationen
dc.subject.keywordkoordinointifi
dc.subject.keywordnetworksen
dc.subject.keywordliiketoimintaverkotfi
dc.subject.keywordbusiness netsen
dc.subject.keywordprosessifi
dc.subject.keywordprocessen
dc.titleCoordinating a networked process in a turbulent environment - A case study in aviation industryen
dc.titleVerkottuneen liiketoimintaprosessin koordinointi turbulentissa ympäristössä - tapaustutkimus lentotoimialaltafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_00210
local.aalto.idinssi38085
local.aalto.openaccessno
Files