Tiloilta tuotteiksi: suomalaisen villan käyttö käsityölankana sisustustekstiileissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
37 + 6
Series
Abstract
Tämän opinnäytteen aiheena on Suomessa tuotetun lampaanvillan hyödyntäminen käsityölankana sisustustekstiileissä. Työ tutkii villaa tekstiilien materiaalina ja kartoittaa suomalaisen villantuotannon nykytilannetta. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja käytännön produktiosta, jossa toteutettiin kolme taaperon torkkupeittoa ja käsityöohje kullekin tuotteelle. Suomalainen villalanka on tekstiilimateriaalina laadukasta ja ekologista (Suomen Lammasyhdistys). Villasta suuri määrä, arviolta jopa puolet, päätyy silti yhä jätteeksi (Simpanen 2018). Kotimainen lammastalous on kuitenkin kehittyvä ala ja suomalaisen villalangan arvostus on noussut viime vuosina. Myönteisen kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastokriisi ja käsityöbuumi. (Ks. Pirtin Kehräämö ja Vatanen 2018, s. 19; ks. Korpela 2019.) Opinnäytteen produktio keskittyy taaperon torkkupeittojen suunnitteluun ja valmistukseen. Produktio-osuus tarkastelee käsillä tekemisen kautta kotimaista materiaaliamme ja sitä, millainen on tunnultaan pehmeä ja käsityömalliksi sopiva taaperon torkkupeitto suomalaisesta villasta. Työn tärkeintä antia ovat kotimaisen materiaalimme tunnettuuden tukemisen lisäksi peittosarjan suunnittelu- ja ohjeenkirjoitusprosessien jäsentäminen ja kuvailu. Tutkielman tulosten perusteella suomalaisessa villassa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia tekstiilisuunnittelijoille. Työn johtopäätöksinä esitetään, että käsityöohjeet istuvat hyvin kestävän kehityksen ajatteluun. Käsityöohje on kuin suunnittelijan ja lankavalmistajan luoma palvelu, jossa pääosaa esittää itse suunnittelijan ja materiaalin lisäksi ohjeen käyttäjä. Laadukas materiaali yhdistettynä sille sopivaan ohjeeseen antavat lähtökohdan tuotteelle, johon syntyy helposti myös tunneside. Tutkielman perusteella aiheita jatkotutkimukselle ovat muun muassa villantuotannon ja villatuotteiden kysynnän kehitys Suomessa sekä kotimaiseen villaan liittyvän käsityökulttuurin tutkimus.
Description
Supervisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Thesis advisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Keywords
villa, suomalainen villa, suomalainen villalanka, kestävä kehitys, tekstiilisuunnittelu, kudonta, neulonta, sisustustekstiilit
Other note
Citation