Ferriittis-perliittisen hienoraeteräksen soveltuvuudesta erikoislujan ankkurikettingin valmistukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
112 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Sulonen, Martti
Keywords
Other note
Citation