The I/O parallelisation of a medium-scale weather forecast model in a distributed-memory supercomputer

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1995
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 62
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Serimaa, Olli
Keywords
parallel I/O, rinnakkainen syöttö ja tulostus, I/O instrumentation and optimisation, syötön ja tulostuksen mittaus ja optimointi, out-of-core parallelism, varsinaisen laskennan ulkopuolinen rinnakkaisuus, GRIB file format, GRIB-tiedostomuoto
Other note
Citation