Measuring Organisational Requirements for Business Intelligence

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Business Intelligence (BI) voidaan määritellä joukoksi toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka tähtäävät liiketoimintainformaation johdonmukaisen hyödyntämisen organisaationlaajuiseen hallinnointiin. Liiketoimintainformaation hyödyntämisen kehittämiseksi näiden toimintatapojen ja käytäntöjen avulla vaaditaan tiettyjen organisatoristen edellytysten toteutumista. Tässä diplomityössä rakennettiin ja testattiin analyysityökalu näiden organisatoristen edellytysten mittaamiseksi ja kehittämiseksi. Tämä analyysityökalu koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa määrittelee vaaditut organisatoriset edellytykset ja toinen osa näiden edellytysten mittaamisen mahdollistavat mittarit. Analyysityökalun testaus työn kohdeorganisaatiossa osoitti analyysityökalun kykenevän kartoittamaan kehityskohteita sekä vaadittavia toimenpiteitä BI:n toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttamisen mahdollistamiseksi.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Haapala, Minna
Aarninsalo, Jouko
Keywords
business intelligence, Business Intelligence, BI, BI, measurement, mittaaminen
Other note
Citation