Theories of Bank Solvency Regulation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Bachelor’s programme in Economics
Language
en
Pages
27+4
Series
Abstract
This thesis is a literature review of the main theories of bank solvency regulation, means of exogenously controlling banks’ riskiness. The thesis starts with a review of the main market failures that necessitate the regulation of banks. Then I proceed to cover the portfolio approach, a seminal strand of solvency regulation literature considering the use of capital regulation. Following this, I explore the shortcomings of the portfolio approach by considering bank incentives in different frameworks of principal-agent problems and monopolistic competition, and finally, by considering interactions between the banks’ management and owners. This is followed by a discussion on how the literature’s suggestions on optimal solvency regulation loosely correspond to actual solvency regulation under the Basel Accords.

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus pankkien vakavaraisuussääntelyä käsittelevistä teorioista. Vakavaraisuussääntelyä ovat keinot, joilla pyritään vaikuttamaan pankkien riskisyyteen eksogeenisesti. Tutkielma alkaa katsauksella tärkeimpiin markkinahäiriöihin, jotka edellyttävät pankkien sääntelyä. Sen jälkeen käsittelen portfoliolähestymistapaa, joka on vakavaraisuussääntelyä koskevan kirjallisuuden keskeinen osa-alue, jossa tarkastellaan pääomasääntelyn käyttöä. Tämän jälkeen käsittelen portfoliolähestymisen puutteita tarkastelemalla pankkien kannustimia erilaisten päämies-agentti-ongelmien ja monopolistisen kilpailun puitteissa ja lopuksi tarkastelemalla pankkien johdon ja omistajien välisiä vuorovaikutuksia. Tämän jälkeen keskustelen siitä, miten kirjallisuuden ehdotukset optimaalisesta vakavaraisuussääntelystä vastaavat löyhästi Baselin sopimusten mukaista todellista vakavaraisuussääntelyä.
Description
Thesis advisor
Stryjan, Miri
Keywords
bank regulation, solvency regulation, financial stability, banking theory
Other note
Citation