Mobiililaitteen akkukeston ennustaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 56
Series
Abstract
Matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet ovat kaikki riippuvaisia yhdestä kriittisestä tekijästä: akkukestosta. Kun akku tyhjenee, laite on hyödytön kunnes käyttäjää pystyy uudelleen lataamaan laitteen. Akkukesto on muodostunut ongelmaksi etenkin uusimmissa älypuhelimissa. Matkapuhelinten kehitys viimeisen vuosikymmenen aikana on muuttanut ne yksinkertaisista kannettavista puhelimista monitoimilaitteiksi. Uusimmat älypuhelimet voivat sisältää esimerkiksi internet-selaimen, mediasoittimen ja navigaattorin. Tämä kehitys on tehnyt puhelimista entistä hyödyllisempiä jokapäiväisissä tilanteissa, mutta samalla laitteiden keskimääräinen energiankulutus on kasvanut, johtaen lyhyempään akkukestoon. Tässä työssä tutkitaan miten akkukestoa pystyttäisiin ennustamaan ja esittämään käyttäjälle intuitiivisella tavalla. Työn kohdelaite oli Linux-pohjainen älypuhelin, Nokia N900. Työssä näytetään, että akkukestoa todellakin on mahdollista ennustaa luotettavalla tavalla. Työn tuloksena syntynyt akunmonitorointisovellus, BattInfo, näyttää käyttäjälle monipuolista tietoa jäljellä olevasta akkukestosta, esimerkiksi jäljellä olevan puheajan ja musiikinsoittoajan. Ryhmä N900-puhelimen käyttäjiä testasi BattInfoa, ja saatujen tuloksien perusteella sovellusta edelleen parannettiin.

Mobile phones and other mobile devices have one resource in common that is essential to all of them: battery life. Once the battery is empty, the device is useless until it is recharged. Limited battery life has become an issue especially in the newest mobile devices. The evolution of mobile devices during the last ten years has changed them from mobile phones into multi-functional mobile computers. Today's mobile device can contain for example a web browser, a music player and a navigator. This evolution has made the devices increasingly useful and important in everyday situations, but at the same time the average power consumption of the devices has increased, leading to shorter and less predictable battery life. This thesis examines how the remaining battery life could be estimated and indicated to the user in an intuitive way. The target platform of the work was the Linux-based mobile computer, Nokia N900. The work shows that estimating the remaining battery life on the target device in a reliable manner is feasible. The outcome of the work is a battery monitoring application, named BattInfo, which provides the user with remaining battery life estimations, such as call time and music playback time. BattInfo was also tested on a group of N900 users, and further improved based on the results from the testing.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Keywords
mobile device, battery life, energy consumption, software implementation, mobiililaite, akunkesto, energiankulutus, sovelluksen toteutus
Other note
Citation