Taloudelliset tekijät tieverkkovaihtoehtojen suunnittelussa ja vertailussa sekä sovellutuksena alustava kannattavuustutkielma valtatien n: 2 yhdistämisestä valtatiehen n: 1

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
125 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Savolainen, K. J.
Keywords
Other note
Citation