Tutkimus katujen ja rakennuskaavateiden maa-alueiden ilmaisluovutusvelvollisuuteen liittyvistä säännöksistä sekä niiden soveltamisesta ja kehittämisestä kuntien kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Koppinen, Ilmari
Keywords
Other note
Citation