Selvitys kiinteistönluovutuksessa ostajan ratkaisuihin vaikuttavista tekijöistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
08.29
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Hollo, Erkki J.
Keywords
Other note
Citation