Jäteveden laadun vuodenaikaisvaihtelun merkitys mekaanista massaa käyttävän paperitehtaan aktiivilietelaitoksen toimintaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Ympäristönsuojelutekniikka
Mcode
Puu-23a
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Hynninen, Pertti
Thesis advisor
Fräki, Elina
Keywords
jäteveden käsittely, vuodenaikaisvaihtelu, kemiallinen koostumus, metsäteollisuus, liukoiset ja kolloidiset aineet
Other note
Citation