Kotipaikka: Koffin puisto - Tutkimus pienten lasten osallistumisesta kaupunkimaisen lähiympäristönsä suunnitteluun

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorStaffans, Aija
dc.contributor.authorMerikalla, Irene
dc.contributor.departmentArkkitehtiosastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKukkonen, Heikki
dc.date.accessioned2020-12-03T23:19:44Z
dc.date.available2020-12-03T23:19:44Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractDiplomityössä on tutkittu esikouluikäisten lasten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkimaisen lähiympäristönsä suunnitteluun. Tavoitteena on ollut löytää konkreettisia keinoja ja kanavia lasten ajatusten esilletuomiseksi suunnitteluprosessin aikana ja tutustuttaa lapset kaupunkiympäristön suunnitteluun ja suunnittelijoihin sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Työhön ovat osallistuneet diplomityöntekijän lisäksi päiväkoti Haukan kuusivuotiaiden esikouluryhmä sekä heidän opettajansa Marika Jansson, puiston suunnittelijana toimiva maisema-arkkitehti Marja Mikkola ja projektinjohtaja Seppo Hiekkala Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosastolta. Kohde on Etelä-Helsingissä sijaitseva Sinebrychoffin puisto. Diplomityössä on käytetty kehittämistutkimuksen keinoja. Työ koostuu seitsemästä lapsille pidetystä puistotyöpajasta sekä niissä käytetyn materiaalin kehittämisestä, työpajojen ohjaamisesta ja käytettyjen menetelmien arvioimisesta suunnittelua varten saatavan informaation kannalta. Lisäksi on tuotettu lasten osallistumista tukeva internet-palvelu, jonka avulla lapset saavat tietoa kohdealueesta ja voivat kommunikoida suunnittelijan kanssa suunnitteluprosessin myöhemmissäkin vaiheissa. Työ liittyy viherosaston laajempaan mielenkiintoon tutkia internetin käyttöä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia parantavana kommunikointikeinona. Lasten suunnitelmia ja mielipiteitä on tämän projektin myötä tuotu esille puiston perusparannussuunnitelman suunnittelukokouksissa. Lapset ovat lisäksi käyneet esittelemässä toiveitaan ja ideoitaan suunnittelutyötä tekevälle maisema-arkkitehdille. Lasten puistoon kohdistuvat toiveet ja mielipiteet näyttävät poikkeavan sangen paljon heitä edustavien aikuisten tavoitteista. Lapset arvostavat mahdollisuuttaan liikkua vapaasti puistossa ja korostavat luonnonelementtejä (varsinkin vettä) sekä merkityksellisiä oman mittakaavaisiaan paikkoja. Aikuisten toiveet puolestaan liittyvän lasten valvontaan, puiston siisteyteen ja valmiiden leikkivälineiden hankintaan. Lasten osallistuminen suunnitteluprosessiin vaatii erilaisia työtapoja ja enemmän resursseja kuin aikuisten kanssa työskentely, mutta toiveissa ja näkemyksissä esiintyvien selkeiden erojen takia lapset kannattaa ottaa suunnitteluun mukaan. Lasten osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä kohteissa, joissa lapset ovat tärkeä käyttäjäryhmä. Asuntojen lähiympäristöt, koulujen ja päiväkotien pihat, puistot ja leikkikentät ovat lasten omimpia alueita, joista heillä on tarkkoja havaintoja ja tuoreita ideoita.fi
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86969
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445807
dc.language.isofien
dc.programme.majorYhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitusfi
dc.programme.mcodeA-36fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleKotipaikka: Koffin puisto - Tutkimus pienten lasten osallistumisesta kaupunkimaisen lähiympäristönsä suunnitteluunfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi14381
local.aalto.openaccessno
Files