Tuning of Multiband Dynamic Range Controller for Integrated Hand-Free Loudspeaker

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 82 s. + liitt. 10
Series
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Vaalgamaa, Markus
Keywords
multiband dynamic range controller, monikanavainen dynamiikan muunnin, MDRC, epälineaarinen särö, non-linear distortion, integroitu kädet vapaana-järjestelmä, integrated hands-free system, kapeakaistainen puhesignaali, narrowband speech signal
Other note
Citation