Jälkiarvioinnin soveltaminen projektiorganisaation liiketoiminnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
24 + 3
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa tutkitaan tapausyrityksen (Neste Engineering Solutions Oy, NES Oy) projektien hallintaa ja vertaillaan sen samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia perinteiseen post-completion auditing(PCA) -kirjallisuuteen. Tutkielma toteutettiin haastatteluilla, joihin osallistuivat NES Oy:n Länsi-Suomen aluejohtaja ja strategisten asiakkaiden liiketoimintayksikön johtaja. Haastatteluja oli yhteensä kolme kappaletta ja ne jaottuivat reilun viikon ajalle. Haastattelujen perusteella NES Oy:n projektinhallinta muistuttaa niistä saatujen hyötyjen kannalta merkittävästi PCA:ia. Näkyvimpana näistä on projektinhallinnan merkitys organisaation oppimisen kannalta. Eroavaisuuksia myös löytyi. Yhtenä merkittävä ilmi tuli projektinhallinnan epäformaaliset keinot. Näistä esimerkkinä osastojen johtajien hyvät keskinäiset kommunikaatiomahdollisuudet. Tutkielman keskeisin rajoite on datan rajallinen määrä. Tapaustutkimuksessa olisi hyvä olla useampia yrityksiä mukana, mikä parantaisi datan luotettavuutta. Tutkielman lopuksi nostan esiin muutamia mahdollisia aiheita tulevaisuuden tutkimukselle, jotka keskittyvät projektiorganisaatioiden toiminnan analysointiin PCA -viitekehyksen avulla.
Description
Thesis advisor
Taussi, Thomas
Keywords
jälkiarviointi, projektinhallinta, vaihtoehtoiset ohjauskeinot, organisaation oppiminen, post-completion auditing, project management
Other note
Citation