3D-tulosteen tukirakenteen hyödyntäminen valettavissa veistoksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Tämä opinnäyte tutkii kuinka tehdä 3D-tulosteen pohjalta valettavat taide-esineet. Valmistan piensarjan metalliveistoksia, joiden muoto on luotu 3D-tulosteiden tukirakenteiden pohjalta. Lisäksi pyrin valmistamaan lasiveistokset tukirakenteita tarvitsevan 3D-tulosteen pohjalta. Projektini on jatkoa Kokeellisen muotoilun projekti -kurssilla valmistamilleni metallivaletuille veistoksille. Tutkin kuinka kyseisten veistoksien valmistusprosessissa ilmenneitä haasteita ja prosessin työvaiheiden tehokkuutta voi parantaa. Opinnäytteessäni käyn läpi eri työvaiheiden perusperiaatteet ja toteutuksen 3D-mallinuksesta, 3D-tulostukseen, muottien valmistukseen, kappaleiden valamiseen sekä niiden viimeistelyyn. Teknisten haasteiden ratkaisemisen lisäksi pyrin muotokielessä orgaanisuuteen sekä materiaalin kontrolloimattomuuteen. Tuloksista käy ilmi, että kokeilemani työvaiheet tehostivat valmistusprosessia. Opinnäytteeni tuo myös esille huomiot mihin työvaiheisiin jäi jatkokehitettävää kuten lasin valuprosessiin.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
3d-tulostus, muotti, valaminen, metalliveistos, lasiveistos, 3d-mallinnus
Other note
Citation