Handbook for teachers: course structures, teaching methods and assessment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2009
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
Tekstiä (109 s.)
Series
Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja, 5/2009
Description
Keywords
Other note
Citation