"Ja he elivät... kuolivat... jotain siltä väliltä...?" - Lopetuksen tulkintaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Tämä opinnäyte käsittelee elokuvan lopetusta. Tarkasteluun asettuu lopun, eli viimeisen näytöksen kliimaksin jälkeinen pieni draamallinen yksikkö: elokuvan aivan viimeinen kohtaus tai kohtaukset. Lopetuksella on jo luonnostaan lähes pyhä asema elokuvakerronnassa, sillä se on viimeinen tarinan tapahtuma, jonka käsikirjoittaja kirjoittaa katsojalle nähtäväksi. Voisiko onnistuneelle lopetukselle määritellä tiettyjä tekijöitä? Opinnäyte koostuu kolmesta esseestä, joissa tarkastellaan Arrivalin (Yhdysvallat 2016), Titanicin (Yhdysvallat 1996) sekä Taru sormusten herrasta-trilogian viimeisen osan Kuninkaan paluun (Uusi-Seelanti-Yhdysvallat 2003) lopetuksia. Elokuvat on valittu analysoitavaksi sillä perusteella, että niiden lopetukset laukaisevat opinnäytteen kirjoittajassa aivan erityisen katarttisen reaktion. Esseiden ja koko työn punaisena lankana toimii trauman psykologinen ilmiö. On spekuloitu, että traumat ovat kaiken psyykkisen sairastamisen taustalla, ja siksi traumaa voi käyttää työkaluna tutkimaan ihmisen hyvinvointia – ja täten onnellisen elämän saloja. Mitä valittujen elokuvien lopetukset kertovat päähenkilöiden Louisen, Rosen ja Frodon kyvystä tai kyvyttömyydestä pärjätä traumojensa kanssa? Millaisia selviytymisstrategioita käsikirjoittajat ovat heille luoneet? Todellisessa elämässä traumaattiset tapahtumat ovat usein muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen korruptoimia, mutta elokuvassa traumatisoituvan päähenkilön traumatapahtuman hetket ovat taltioitu kirkkaasti näkyville ja seurattavaksi. Tämä tekee elokuvasta oivallisen taidemuodon trauman mekanismin tarkasteluun; vaikka henkilöhahmo onkin käsikirjoittajan luoma konstruktio ja kuvitteellinen potilas. Opinnäyte hyödyntää kirjallisuuslähteinä trauman mekanismeja avaavia kliinisen psykologian asiantuntijoiden artikkeleita (mm. Haaramo & Palonen (toim.) 2002), elokuva-alalla tunnettuja käsikirjoitusoppaita (mm. McKee 1998; Field 2005; Seger 2010; Vogler 2007; Yorke 2013), sekä erityisesti lopetuksia tutkivia elokuvateoreettisia teoksia (mm. Neupert 1995; MacDowell 2013; Kunkle (toim.) 2016). Työssä pohditaan lopetuksen ja trauman ohella päähenkilön halun ja tarpeen merkitystä tarinankerronnassa, Sankarin matkan rakennetta ja sitä, miksi usein peräänkuulutettu päähenkilön muutoksen kaari saattaa tuntua psykologisessa kontekstissa epärehelliseltä.

This thesis delves into film endings – in the context of the work, ending means the small dramatic unit which commences after the final act’s climax and finishes the entire narrative. Ending is the very last bit of a story the audience sees, and so the impactful placement gives it a naturally special weight in storytelling. Could there be any common factors defined as to what makes an ending satisfying? This thesis consists of three essays, which study closely the endings of three chosen films. Those are Arrival (USA 2016), Titanic (USA 1997) and The Return of the King (New Zealand-USA 2003), the final film in The Lord of the Rings trilogy. The films have been chosen on the basis that their endings trigger a strong cathartic reaction in the writer of the work. The chosen films differ greatly when it comes to theme, subject or setting, but all the main characters are traumatized. It has been suggested that trauma is at the root of all psychological illnesses. Therefore, it can be used as a tool to figure out whether having a life free of trauma could be the way to exist as a balanced, happy, complete human being. The essays are set to find out how Louise, Rose and Frodo cope with their traumas, based on how their respective films end – or if they are able to do so, at all. In real life, trauma recovery process is often disturbed by the inadequate functioning of memory and other cognitive skills. In film, every moment of the main character’s possible traumatic experience can be clearly seen and followed, which makes film an excellent medium to study trauma theory. This work draws its theoretical frame from articles written by psychological experts which open up the mechanisms of trauma (e.g. Haaramo & Palonen (edit.) 2002), commonly used scriptwriting books (e.g. McKee 1998; Field 2005; Seger 2010; Vogler 2007; Yorke 2013), and a couple of works which study specifically film endings (e.g. Neupert 1995; MacDowell 2013; Kunkle (edit.) 2016). In addition, the thesis touches on how a main character’s arc of change should be built by the writer in order for it to have an echo of psychological truth.
Description
Supervisor
Talvio, Raija
Thesis advisor
Koivumäki, Marja-Riitta
Keywords
käsikirjoittaminen, lopetus, elokuva-analyysi, trauma, päähenkilön kaari, tulkinta
Other note
Media files notes: Reviiri Description: Yhden sivun pdf-liitteessä on taiteellisen osioni, lyhytelokuva Reviirin tiedot sekä Google Drive-linkki elokuvaan. Huomio: pdf-tiedostoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi Aallon sivuilla missään yhteydessä, vaan pdf linkkeineen on tarkoitettu opinnäytteen arvioijille.
Citation