Strategisen muutosjohtamisen tuloksellisuus: Case-tutkimus toimitusjohtajasta strategian muokkaajana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Strategia, Muutos, Johtaminen, Toimitusjohtajat, Kiinteistöt, Huolto
Other note
Citation