Profiting from supplier innovation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistoliiketoiminta
Mcode
T-128
Degree programme
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
83
Series
Abstract
Profiting is changing. Globalization forces industries to consolidate. Concentrating Research and Development (R&D) yearns for innovation. One source are the suppliers. With 2/3 share in manufacturer output their importance is growing. Konecranes leader Mr. Lundmark, responded to innovation demand by lifting head-of-technology to managing board, and to supplier importance by lifting head-of-purchasing there. R&D leads innovation crusade in the company, while purchasing focuses on each product category. R&D needing technological innovation may profit from purchasing focusing on each technology (category). I study what kind of model enhances Konecranes profiting from supplier technological innovation. In this study theory shows innovation process to consist of long term learning process (R) and development projects (&D). R&D may involve collaborative supplier. Collaborative relation requires strategy alignment based on trust and information-sharing. In practice manufacturer uses early supplier involvement (ESI)-method to pinpoint right development phase for supplier involvement. Wärtsilä with JMC and Nokia with Perlos have enhanced their profiting from supplier technological innovation. Close collaboration often involves all the phases of a development project, and even the ongoing technology learning process. In case Konecranes with Vacon similar all-phase collaboration was found. In progressing Konecranes profiting it appeared though that most supplier innovation relations are pure buying from (leading) suppliers. Closer relation occurs with eager industry "runner ups". Second biggest suppliers seek closer relation to prove their innovation potential. Finally, with very few, there is a chance to deep co-innovation relationship, manufacturer with supplier - side by side. This co-innovation "process" seems rare, hard to copy and, to have a wide variety of applications. The revenue does not go to expenses - co-innovation is productive. It enhances Konecranes profiting from supplier technological innovation.

Tuloksen tekeminen on muuttumassa. Globalisaatio pakottaa toimialat konsolidoitumaan. Keskittyvä tutkimus ja (tuote)kehitys (T&K) tarvitsee voimakkaasti innovaatiota. Yksi lähde ovat toimittajat. 2/3 osuudella valmistajan tuotannosta heidän merkityksensä on kasvussa. Konecranes johtaja, Mr. Lundmark, vastasi innovaatiovaatimukseen nostamalla teknologiajohtajan johtoryhmään, ja toimittajien merkitykseen nostamalla ostojohtajan sinne. T&K johtaa innovaatioristiretkeä yrityksessä, kun taas osto on keskittymässä kuhunkin tuotekategoriaan. Teknologista innovaatiota tarvitseva T&K saattaa hyötyä kuhunkin teknologiaan (tuotekategoriaan) keskittyvästä ostosta. Minä tutkin, millainen malli parantaa Konecranesia tekemän tulosta toimittajien teknologisesta innovaatiosta. Tässä tutkimuksessa teoria osoittaa innovaatioprosessin koostuvan pitkän aikavälin oppimisprosessista (T&) ja kehitysprojekteista (K). T&K saattaa ottaa mukaan yhteistyötoimittajan. Strategiat tarvitsee sovittaa yhteen luottamuksella ja informaatiovaihdolla. Käytännössä 'aikainen toimittajan mukaan ottaminen' (ESI) -käytäntöä käytetään osoittamaan tarkasti oikea kehitysprojektin vaihe toimittajien mukaan ottamiselle. Wärtsilä sekä JMC and Nokia sekä Perlos ovat parantaneet tulostaan toimittajien teknologisesta innovaatiosta. Läheinen yhteistyö usein sisältää kaikki vaiheet kehitysprojektista, ja jopa jatkuvasta teknologian oppimisprosessista. Konecranes sekä Vacon tapauksessa minä löysin samanlaista kaikkien vaiheiden yhteistyötä. Edistäessämme Konecranes tulosta ilmeni, että kuitenkin yleisin toimittajasuhde on edelleen puhdasta ostamista (johtavilta) toimittajilta Läheisempi suhde ilmenee innokkaiden toimiala "kakkosten" kanssa. Lopulta on mahdollisuus hyvin harvojen kanssa: syvällinen suhde yhteisinnovaatiolla, rinta rinnan. Tämä yhteisinnovaatio "prosessi" vaikuttaa harvinaiselta, vaikealta kopioida ja pitää sisällään laajan valikoiman sovellusmahdollisuuksia. Liikevaihto ei mene kuluihin - yhteisinnovaatio on tuottavaa. Se parantaa Konecranes tulosta toimittajien teknologisesta innovaatiosta.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Tuominen, Kari
Keywords
innovation management, hallinta, supplier relations, toimittajasuhteet, technological evolution, teknologian kehittyminen, profit, tulos
Other note
Citation