Crowdsourcing Goods Deliveries in Multi-Sided Markets – A Multiple Case Study

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKrook, Hannu
dc.contributor.authorKontio, Aleksanteri
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorGustafsson, Robin
dc.date.accessioned2016-08-26T08:59:32Z
dc.date.available2016-08-26T08:59:32Z
dc.date.issued2016-08-24
dc.description.abstractCrowdsourcing is an intriguing option to carry out the last-mile delivery of goods. Due to the rising trend of ecommerce many companies face the pressure to offer home deliveries to their customers. However, companies still struggle to make these last-mile deliveries profitable due to the challenging optimization of distances between drop-off points and corresponding delivery times. Crowdsourcing tackles these obstacles by tapping into a large mass of individual deliverers and their unused resources, such as the leftover space in a customer’s car. Indeed, crowdsourcing is proven to enable faster, and more cost efficient deliveries. Crowds have been exploited in a wide array of businesses but only recently has the trend of crowdsourcing goods deliveries emerged. Consequently, there exists only limited empirical research on the subject. Further, thus far the crowdsourcing literature has been mainly based on various applications on crowdsourcing product development. Hence, it is not yet fully understood how crowdsourcing goods delivery platforms engage their deliverers and grow the platform. The aim of this study is to analyze strategies that crowdsourcing goods delivery platforms adopt to realize network effects and engage crowds. This qualitative multiple-case study explores nine crowdsourcing goods delivery companies that operate solely as intermediaries that connect people who need something delivered with those who are able and willing to do the task. The data analysis follows Eisenhardt's (1989) instructions on building theory from case study research, deriving tentative findings within the individual cases and then comparing these emergent patterns across the cases. A framework was synthesized from recent crowdsourcing and multi-sided platform literature to focus the analysis on issues closely related to crowdsourcing platforms. The framework observes openness, pricing and governance strategies used by the platform owners. This study reveals strategies that the crowdsourcing goods delivery platforms adopted to build up a viable platform. They combined strategies that are typical of both multi-sided platforms and crowdsourcing environments. Further, my findings suggest that these platform strategies were used sequentially to address different challenges in the different phases of the case companies’ life cycle.en
dc.description.abstractTavarakuljetusten joukkoistaminen on houkutteleva vaihtoehto kuljettaa verkkotilaukset asiakkaille. Verkkokaupan yleistyessä moni yritys on joutunut tarjoamaan kotiinkuljetuksia asiakkailleen. Kuljetusten toteuttaminen tehokkaasti on kuitenkin haasteellista tilauksien reitittämisen ja vastaavien aikaikkunoiden optimoinnin vaikeuden vuoksi. Joukkoistaminen vastaa näihin ongelmiin käyttäen hyväkseen suurta määrää kuljettajia ja heidän resurssejaan. Joukkoistamalla yritys voi esimerkiksi antaa verkkotilaukset kaupassa käyvien asiakkaiden kuljetettavaksi. Joukkoistamisen on todettu tekevän kuljetuksista nopeampia ja kustannustehokkaampia. Joukkoistamista on käytetty hyväksi monella alalla, mutta tavarakuljetusten joukkoistaminen on tullut vasta nyt mahdolliseksi. Aiheesta on tehty hyvin vähän empiiristä tutkimusta, ja joukkoistamista käsittelevä tutkimus perustuu pääosin avoimiin tuotekehityssovelluksiin. Aiempi tutkimus ei siis kerro, miten joukkoistetut tavarakuljetusalustat sitouttavat kuljettajia ja kasvattavat palveluaan tehokkaasti. Työn tavoitteena oli perehtyä strategioihin, joita joukkoistetut tavarakuljetusalustat käyttävät luodakseen kasvavan alustan ja sitouttaakseen käyttäjiään. Tämä kvalitatiivinen monitapaustutkimus tarkastelee yhdeksää yritystä, jotka joukkoistavat tavarakuljetuksensa yksityisille kuljettajille toimien ainoastaan tilauksien välittäjänä. Data-analyysi perustui Eisenhardtin (1989) tapaustutkimusmetodiin, jossa löydökset kerättiin aluksi yritystapauksista erikseen, jonka jälkeen niitä verrattiin keskenään eri tapausten kesken. Viitekehys piti analyysin rajattuna strategioihin, jotka liittyvät ainoastaan monipuolisiin markkinoihin ja joukkoistamiseen. Viitekehys koottiin vastaavasta kirjallisuudesta ja se keskittyy avonaisuus-, hinnoittelu- ja valvontastrategioihin. Tutkimus luettelee strategioita, joita joukkoistetut tavarakuljetusalustat käyttivät rakentaakseen toimivan alustan ja käyttäjäyhteisön. Yritykset yhdistelivät strategioita, jotka ovat tyypillisiä käytettäväksi sekä monipuolisilla markkinoilla että joukkoistetuilla alustoilla. Lisäksi löydösteni perusteella näitä strategioita käytettiin vastaamaan eri kasvuvaiheiden tuomiin haasteisiin.fi
dc.format.extent73 + 1
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21556
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201608263015
dc.language.isoenen
dc.programmeTuotantotalouden koulutusohjelmafi
dc.programme.majorStrateginen johtaminenfi
dc.programme.mcodeIL3006fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordcrowdsourcingen
dc.subject.keywordmulti-sided platformsen
dc.subject.keywordcrowdsourcing goods deliveriesen
dc.subject.keywordgoods deliveriesen
dc.subject.keywordlast-mile deliveryen
dc.titleCrowdsourcing Goods Deliveries in Multi-Sided Markets – A Multiple Case Studyen
dc.titleJoukkoistetut tavarakuljetukset monipuolisilla markkinoilla – tapaustutkimusfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi54231
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Kontio_Aleksanteri_2016.pdf
Size:
424.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format