Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyj

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSukula, Elina
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-11-01T11:20:31Z
dc.date.available2016-11-01T11:20:31Z
dc.date.dateaccepted2016-09-06
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTämän maisterintutkinnon tutkielman tavoitteena on selvittää, pystytäänkö valtion erityisrahoituslaitoksen Finnvera Oyj:n vuonna 2009 tekemien lainojen konvertointien eli maksuvaikeuksien takia tehtyjen laina-aikojen pidennysten lopputuloksia ennustamaan taloudellisilla ja/tai ei-taloudellisilla tekijöillä. Tämän lisäksi pyritään selvittämään, mitkä tunnusluvut erottelevat onnistuneet ja epäonnistuneet konvertoinnit parhaiten toisistaan. Tutkielman otos koostuu 60 suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä, jotka edustavat eri toimialoja kattaen maantieteellisesti koko Suomen. Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti oikaistu aineisto saatiin Finnverasta. Konvertointipäätöksen lopputulosta ennustava malli luotiin käyttäen tutkimusmenetelmänä logistista regressiota. Selitettävä muuttuja määriteltiin rahoittajan näkökulmasta käyttäen kriteerinä yrityksen vuoden 2011 riskiluokkaa sekä liiketaloudellisesta näkökulmasta perustaen määrittely tilikauden 2011 tulokseen. Tämän tutkielman tulokset osoittavat onnistumisten ja epäonnistumisten populaatioiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja vain muutaman taloudellisen tunnusluvun kohdalla. Kummassakin selittävän muuttujan jaottelussa kannattavuuden tunnusluvuista kokonaispääoman tuottoaste ja käyttöpääoma per taseen loppusumma -tunnusluku osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Riskiluokan mukaisessa jaottelussa lisäksi velkaisuutta kuvaava pitkäaikainen vieras pääoma per taseen loppusumma -tunnusluku ja tilikauden tulokseen pohjautuvassa jaottelussa myyntisaamisten kierto osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Kummankin selitettävän muuttujan jaottelutavan mukaiseen lopulliseen malliin valikoitui ainoana tunnuslukuna kokonaispääoman tuottoaste. Riskiluokkaan perustuvan mallin erottelutarkkuudeksi saatiin 73,3 prosenttia ja tilikauden tuloksen pohjautuvan mallin tarkkuudeksi 70 prosenttia.fi
dc.ethesisid14729
dc.format.extent73
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23089
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201801181087
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.programme.majorAccountingen
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconsuhdanteet
dc.subject.helecontaantuma
dc.subject.heleconliiketalous
dc.subject.helecontunnusluvut
dc.subject.heleconmaksuhäiriöt
dc.subject.heleconennusteet
dc.subject.keywordtaloudellinen tunnusluku
dc.subject.keywordei-taloudellinen tunnusluku
dc.subject.keywordmaksuhäiriö
dc.subject.keywordkonkurssiennustaminen
dc.subject.keywordFinnvera Oyj
dc.subject.keywordlogistinen regressio
dc.titleRahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyjfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14729
local.aalto.openaccessno
Files