Louhittavuuden hallinta ONKALOssa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Rak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 119
Series
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Pöllänen, Meeri
Keywords
blastability, louhittavuus, blastability class, louhittavuuden luokittelu, bulk-emulsion explosive, emulsioräjähdysaine
Other note
Citation